ขั้นตอนที่ 2
ตั้งค่าโดเมนเนม
ขั้นตอนที่ 3
ตั้งค่าบริการ

หมวดหมู่:
Starter Plan #01 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 5 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 20 GB
จำนวนฐานข้อมูล 20 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 1 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Starter Plan #02 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 10 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 30 GB
จำนวนฐานข้อมูล 30 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 1 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Starter Plan #03 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 15 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 40 GB
จำนวนฐานข้อมูล 40 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 1 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Standard Plan #04 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 30 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 60 GB
จำนวนฐานข้อมูล 60 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 2 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Standard Plan #05 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 40 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 80 GB
จำนวนฐานข้อมูล 80 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 3 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Standard Plan #06 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 50 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 100 GB
จำนวนฐานข้อมูล 100 DB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 4 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนอีเมลล์ และ ซับโดเมน

Business Plan #07 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 70 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 150 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 5 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์ และ ซับโดเมน

Business Plan #08 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 100 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 200 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 10 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์ และ ซับโดเมน

Business Plan #09 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 150 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 250 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 15 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์ และ ซับโดเมน

Professional Plan #10 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 200 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 300 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 20 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์,ซับโดเมน และ FTP Users

Professional Plan #11 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 300 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 400 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 30 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์,ซับโดเมน และ FTP Users

Professional Plan #12 - พื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมลล์ 400 GB
อัตราการรับส่งข้อมูล 500 GB
จำนวนโดเมนเนมที่รองรับ 40 โดเมนเนม
ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล, อีเมลล์,ซับโดเมน และ FTP Users

Secure Transaction ระบบการสั่งซื้อของเรามีระบบป้องกันการปลอมแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรส ท่านจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย, หมายเลขไอพีของคุณ (3.239.2.192) ได้รับการป้องกันแล้ว

เปลี่ยนภาษา:

ติดต่อเรา

  • บริษัท ไอเว็บ แอปพลิเคชั่น จำกัด
  • 91/3-4 อาร์เค ออฟฟิศ พาร์ค แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
  • E-mail : support@hostrang.com
  • โทร. 02-107-0107 ถึง 8
  • แฟกซ์. 02-107-0110 (อัตโนมัติ)